Logo Ringsaker Industriservice AS  

Om oss

Ringsaker Industriservice AS ble etablert i 1992, men RingAlm Mek.verksted, som ble en del av vår virksomhet i 1999, har historie fra ca. 50 år tilbake. Vi har i 2014 slått sammen våre avdelinger, og «avdeling Næroset» flyttet til Moelv.
Fra 2015 har vi også videreført driften av Odden Verksted AS, og har med det økt kompetansen innen sagbruksindustrien betydelig. Se artikkel hos Trenytt hvis du vil vite mer om hva dette innebærer.
I 2020 inngikk vi avtale med USNR, som vil ta disse produktene enda lengre ut i verden.

Vi sysselsetter pr. 1/1 2022 i overkant av 60 personer. Vi har base i Moelv, ved Mjøsbrua i Hedmark, nå Innlandet fylke, med en allsidig og moderne maskinpark med utstyr for vannskjæring, plasma- og gasskjæring, platebearbeiding, sveising, dreiing og maskinering.

Vi har egne konstruktører, og kraftig 3D tegne- og konstruksjonsverktøy, for effektiv konstruksjon og dokumentasjon.

Mye av utstyret vi produserer er spesialtilpasset kunders beskrivelser og spesielle behov. Våre oppdrag består blant annet av tilvirkning av utstyr og maskiner, ombygging og modernisering av utstyr, montering, reparasjoner og vedlikehold ute hos kunder. Vi leverer og monterer det meste innen pneumatikk og hydraulikk, og presser dessuten hydraulikkslanger med eget utstyr. Vi presser også wireløkker, og tilvirker og leverer sertifisert og sertifiserbart løfteutstyr, i form av blant annet kjettingskrev, løfteåk og pallegafler. Vi har to vannskjæremaskiner der største mulige skjæreformat er 3010x6470mm. I tillegg har vi kjøpt inn en Messer MultiTherm gass- og plasma skjæremaskin som kan skjære og bore i samme operasjon, og har et skjæreområde på 3000 x 8000 mm.

Vi er en service-bedrift, og er tilgjengelige 24 timer i døgnet. Ta kontakt hvis anlegg eller maskiner plutselig står, eller det oppstår andre akutte behov.

Her vil dere etterhvert finne en oversikt over alle sertifikatene våre, som det står litt om på forsiden. Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål rundt dette.

Har dere et behov, finner vi løsningen!

Åpenhetsloven og aktsomhetsvurdering

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon. Loven pålegger virksomhetene som omfattes av den en informasjonsplikt og en plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger. Les mer om hvordan vi arbeider med dette i årets beretning.

Vi forplikter oss til å respektere menneskerettighetene til dem som berøres av vår virksomhet, og til å påvirke forretningsforbindelser til å gjøre det samme.

Eventuelle spørsmål kan stilles pr e-post til solfrid@rias.no.

Kongle, Bærums Verk
Denne er produsert hos oss, designet av kunstner Geir Stormoen. Den står ved Bærums Verk.